Na de Napoleontische tijd konden de Nederlanden en Pruisen het in 1815 niet eens worden over een gebied, waarin een belangrijke zinkmijn lag. Daarom werd besloten het gebied een aparte status te geven met de naam Neutraal Moresnet. In 1885 was de mijn uitgeput, maar het neutrale gebied bleef bestaan. Na de Eerste Wereldoorlog werd het aan België toebedeeld. Daarmee verdween het Vierlandenpunt en ontstond het Drielandenpunt. Door het zinkrijke afvalwater ontstond in onder meer in Zuid-Limburg een zink-tolerante flora, waarvan het zinkviooltje misschien het bekendst is.

Eerder verschenen in De Kartelrand (Filatelisten Vereniging De Globe afd. Wageningen) 2011.

Lees of download het volledige artikel