In Nederland liggen vijf erven Hissinck. Eén ervan is het erf Hissinck te Appen (Voorst, Veluwe). Van dit erf stammen in elk geval, twee geslachten Hissinck, waartussen ongetwijfeld onderlinge genealogisch banden zullen bestaan. Zij voeren het wapen in zilver vijf rode staande ruiten. Hierbij onderscheiden wij drie typen: 1-3-1. 2-1-2 en 3-2. Misschien is het eerste type het oudst. In een overzicht worden alle bij ons bekende wapenafbeeldingen getoond. Hierbij laten wij zien dat in sommige wapens de ruiten tot vierkanten geworden zijn en soms liggen.