Het Album Amicorum van Johanna/Jeanne van Horne wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek. Hierin schreven vrienden en bekenden inscripties, gedichten, liederen, chansons e.d. in de periode 1600-1611. Zij trouwde met Henry Philip Herbert, een Engelse militair in Staatse dienst. Na Johanna’s overlijden hertrouwde hij in 1632 met Louise Henriette van Nassau-Dillenburg. Misschien hebben zij dit Album bij hun huwelijk als een “receptieboek” gebruikt, want we vinden in het Album met het jaartal 1633 de namen van Van Nassau’s en andere belangrijke personen. Overigens komen ook inscripties van graven van Nassau uit 1600 voor.

Een gekleurde tekening toont haar met rood haar en waarschijnlijk is er een band tussen haar haarkleur en dat van de vos in haar wapen.

Lees of download het volledige artikel