De term keythong wordt slechts eenmaal in de Britse heraldiek genoemd. De term wordt gebruikt door de College of Arms voor de wapenbeschrijving van de Earl of Ormonde: a pair of keythongs. Hij leefde in de tijd van Edward IV (of York, 1442-1483). Een afbeelding, ontleend aan het College of Arms manuscript, vinden wij bij Brocklebank (2004). Hij beschrijft het fabeldier als The beast that was drawn next to the phrase ‘peyr (paar) keythongs’ in the College of Arms manuscript.

Lees of download het volledige artikel.