Omdat een kwartierstaat vele onbekende verwanten oplevert, kan een samensteller niet alleen afhankelijk van eigen onderzoek zijn, maar ook van de onderzoeksresultaten van anderen. Door de veelheid aan gegevens is men niet in staat om alle secondaire bronnen te controleren. Hoe verder terug in de tijd het onderzoek vordert hoe vaker de ouders van een voorouder niet gevonden worden. Ik hoop geleidelijk aan nog aanvullingen te vinden en te ontvangen.

Lees of download het volledig artikel