Wie waren de zegelvoerders?

In de tuin van het huis Academiestraat 3 te Harderwijk werden beerputten opgegraven en de resten onder meer op lakzegelresten onderzocht. De opgraving is beschreven door M. Schabbink in het verslag Dood paard en de hond van de burgemeester uit 2014. De volledige verwijzing vindt men op de laatste bladzijde. Een groot aantal zegelresten werden gevonden. Hiervan kon met zekerheid de zegels van de families Sluijsken en Van Meurs en mogelijk Schomaker gekoppeld worden.

Lees of download het volledige artikel