Multizegeldocumenten zijn documenten waaraan drie tot 300 zegels hangen of hebben gehangen. Bij een groot aantal zegelaars liet een aantal hun zegelafdruk bij een vertrouwenspersoon of bij de klerk achter. De afdrukken konden ook later door een bode in een doosje naar de zegelplaats worden gebracht. Een dergelijk doosje, waarin nog het zegel aanwezig was, werd in Rotterdam gevonden. Dergelijke doosjes, maar zonder zegel, zullen bewaard zijn, maar niet als zodanig herkend zijn. Dit Rotterdam-doosje met zegel, stammende uit de middeleeuwen, was voor mij het bewijs van het vervoer van zegelafdrukken. Deze werden dan op de zegelplaats meestal in een bodem van was gedrukt, waardoor een komzegel ontstond.

Lees verder….