Een streekwapen is een wapen dat met een zelfde wapenstuk frequent in een streek voorkomt. Een voorbeeld is het ankerkruis, dat in wapens van families, wonende op de  Noord-Veluwse, in Zutphense en in Oegstgeest. Naast frequent voorkomen van een wapenstuk in een bepaalde streek, kan de afwezigheid van een wapenstuk in wapens in een bepaalde streek voorkomen. Dergelijke wapens noem ik streekhiaat- of streekleemtewapens.

In deze studie noem ik 44 streekwapens. Hun thuisstreken worden op de eerste geografische-heraldische kaart van Nederland aangegeven

Lees of download het volledige artikel.

Eerder gepubliceerd in het Heraldisch Tijdschrift 8 (2002): 1-12. Het artikel is gebaseerd op een lezing, die ik over dit onderwerp voor de leden van de NGV-afd. Heraldiek te Weesp op 3 maart 2001 heb gegeven.