Ex-libris Dr. Anton C. Zeven

Een ex-libris dient om aan te geven wie de eigenaar van het boek is of tot welke bibliotheek het boek behoort. Bijgaande mijn ex-libris, die gebaseerd op het wapen Zeven met twee ruiten uit het wapen Hissink en het tau-kruis, dat naar mijn voornaam verwijst. In het helmteken een turf, verwijzende naar de activiteiten van…

Read More

Ex-libris van Koenrad Peutinger (1465-1547)

Eerder gepubliceerd in het Heraldisch Tijdschrift 11 (4): 93. Karl Peutinger (1465-1547) is ondermeer bekend van de Tabula Peutingeriana. Deze kaart is een middeleeuwse copie van een Romeinse wegenkaart. Lees of download het volledige artikel.

Read More