Een ex-libris dient om aan te geven wie de eigenaar van het boek is of tot welke bibliotheek het boek behoort. Bijgaande mijn ex-libris, die gebaseerd op het wapen Zeven met twee ruiten uit het wapen Hissink en het tau-kruis, dat naar mijn voornaam verwijst. In het helmteken een turf, verwijzende naar de activiteiten van de familie in de Veendammer-Wildervanker turfstekerijen.

Lees of download het volledige artikel.