Wapenboek van het Sint. Lucasbroederschap

Zie voor informatie over de Sint. Lucasbroederschap het artikel door A.J. Maris. 1979. De Sint Lucasbroederschap te Arnhem, een rechtsgeleerd gezelschap, p 69-85 in Gelders Mengelwerk, korte bijdragen tot de geschiedenis van Gelderland.. Aangeboden aan Mr. P.J.W. Beltjes. De Walburg Pers Zutphen. 170p. In haar artikel geeft Maris naast een algemene inleiding en beschrijving van…

Read More