Zie voor informatie over de Sint. Lucasbroederschap het artikel door A.J. Maris. 1979. De Sint Lucasbroederschap te Arnhem, een rechtsgeleerd gezelschap, p 69-85 in Gelders Mengelwerk, korte bijdragen tot de geschiedenis van Gelderland.. Aangeboden aan Mr. P.J.W. Beltjes. De Walburg Pers Zutphen. 170p. In haar artikel geeft Maris naast een algemene inleiding en beschrijving van het wapenboek, Hiervan de naam van de wapenvoerder en aanvullende biografische gegevens, zijn spreuk in het Latijn en een vertaling ervan in het Nederland.

Lees of download hier het gehele wapenboek