Wanneer men langere lijsten van afgebeelde zegels van lokaal belangrijke personen van de steden ’s-Hertogenbosch, Arnhem, Rhenen, Dordrecht, Gorinchem/Gorkum, Zwolle en Kampen bekijkt, dan zie je dat, afhankelijk van de plaats of streek de frequenties van zegelstempels zonder meer (alleen wapenschild), zegelstempels met schildhouders en zegelstempels met helmtekens veranderen. Maar de mate van de veranderingen zijn plaatsgebonden. Er moet een onbekende oorzaak zijn, waardoor personen voor een andere type zegelstempel kiezen. Alle typen zegelstempels zijn al vroeg bekend, ook die zegelstempels met een schildhouder en een helmteken.

Lees of download het volledige artikel