Op een baardmanskruik, gevonden te Enkhuizen, werd een zegelafdruk van Antoni de Boht gevonden. De vis, een bot, duidt op de naam Both. In de Wapenverzameling Van Atteveld werd een soortgelijk wapen gevonden.

Lees of download het volledige artikel.

In een gewijzigde vorm gepubliceerd in Blazoen, Kwartaalblad voor Heraldiek en Zegelkunde 2 (2016): 61.