De foto’s zijn ontleend aan de Heraldische DataBank (HDB)van het CBG-Centraal Bureau voor Genealogie/Centrum voor Familiegeschiedenis te ’s-Gravenhage. Er is schriftelijk toestemming gevraagd aan het CBG om deze te mogen gebruiken. Het document behoort tot het Familiearchief Hofstede de Groot, in 1975 in bruikleen bij het KNGGW-Koninklijke Nederlandsche Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde te ’s-Gravenhage gegeven. De oorspronkelijke foto’s zijn gemaakt voor de HDB en zijn bewerkt door Anton C. Zeven te Wassenaar in 2018.

N.B. Aan het KNGGW is toestemming gevraagd de foto’s, ontleend aan het het HDB-bestand ook op de website www.antonzeven.nl te mogen plaatsen. Vooruit lopend op de beslissing zijn de foto’s alvast opgenomen om het Gelders-Overijsselse studentenproject te kunnen presenteren.

De Heraldische DataBank is een product van het Centraal Bureau voor Genealogie en brengt de rijke Nederlandse familieheraldiek in kaart. In de HDB zijn moderne en historische familiewapens op naam toegankelijk gemaakt. Deze hebben vaak een beschrijving en zijn voorzien van bronvermelding, waardoor de HDB een waardevol instrument wordt voor allerlei soorten van wetenschappelijk en familiehistorisch onderzoek (bron: website HDB).

Lees of download het volledige artikel