Leiden UB Special Collection BPL-2491

Studenten in de zeventiende eeuw konden toetreden tot een studentenvereniging. Zij konden hun wapen, portret, spreuken en goede wensen toevoegen aan het wapenboek van hun vereniging. Een dergelijke vereniging kon uit leden afkomstig uit dezelfde streek bestaan. Dit wapenboek betrof studenten uit Gelderland en Overijssel. Zoals gezien kan worden bevat het tweede wapenboek vele wapens.

Exemplaren van dergelijke wapenboeken worden in verscheidene archieven en bibliotheken bewaard. Het bijgaande boek betreft het Wapenboek nr 2, dat in de bibliotheek van de UB Leiden wordt bewaard. De oudste wapenafbeeldingen dateren van 1641 en de jongste van 1657.

De wapenbeschrijvingen zijn ontleend aan het door Otto Schutte te Den Haag samengestelde boek over deze wapenboeken.

De wapens werden onder suboptimale lichtomstandigheden door Ad J. de Jong te Voorthuizen gefotografeerd, die in de Leiden UB-leeszaal niet verbeterd konden worden. Dit houdt in dat de foto’s wapenboek van suboptimale kwaliteit zijn. Door digitale verbeteringen werd gepoogd de kwaliteit van de wapenafbeeldingen te verbeteren. Mocht men een optimale foto willen bezitten dan raden wij U aan contact met de Leiden UB op te nemen. En/of de leeszaal zelf te bezoeken.

Lees of download het volledige artikel