Studenten in de zeventiende eeuw konden toetreden tot een studentenvereniging. Zij konden dan hun wapen, portret, spreuken en goede wensen toevoegen aan het wapenboek van hun vereniging. Een dergelijke vereniging kon uit leden afkomstig uit dezelfde streek bestaan. Dit wapenboek betrof studenten uit Gelderland en Overijssel. Zoals gezien kan worden bevat het vijfde wapenboek meer wapens dan het zesde. Misschien dat het zesde vroegtijdig werd afgesloten.

Exemplaren van dergelijke wapenboeken worden in verscheidene archieven bewaard. Het bijgaande wapenboek betreft boek 4 van de Gelders-Overijsselse studentenvereniging in Utrecht. Dit boek is begonnen in 1650. Het volgende boek, boek  5 in 1660 en boek 6 in 1670. Boeken 5 en 6 staan ook op de website.

De foto’s konden alleen onder suboptimale omstandighedendoor Ad J. de Jong te Voorthuizen gemaakt worden. Hierna werden ze digitaal iets verbeterd. Bij de beoordeling van de kwaliteit van de foto’s houdt men hiermede rekening. Het is natuurlijk mogelijk een goede foto te bestellen of zelf een te maken.

De wapenbeschrijving zijn ontleend aan het door Otto Schutte te Den Haag samengestelde boek over deze wapenboeken van Gelders-Overijsselse studenten.

Opvallend is dat de golvende dwarsbalk van het wapen van Overijssel doorsneden is en nog voor de leeuw geplaatst is.. Daarnaast is het opvallend dat twee wapenschilden aan een galg zijn opgehangen. De wapenvoerders zullen iets misdaan hebben.

Lees of download het volledige artikel.