Studenten in de zeventiende eeuw konden toetreden tot een studentenvereniging. Zij konden dan hun wapen, portret, spreuken en goede wensen toevoegen aan het wapenboek van hun vereniging. Een dergelijke vereniging kon uit leden afkomstig uit dezelfde streek bestaan. Dit wapenboek betrof studenten uit Gelderland en Overijssel. Zoals gezien kan worden bevat het vijfde wapenboek meer wapens dan het zesde. Misschien dat het zesde vroegtijdig werd afgesloten.

Exemplaren van dergelijke wapenboeken worden in verscheidene archieven bewaard. Het bijgaande boek betreft Wapenboek nr 3 van de Gelders-Overijsselse studentenvereniging in Utrecht. Boek 3 zal1637 begonnen zijn om in 1651 gesloten te worden. Daarna verschenen boeken 4 (1651-1659, 5 (1659-1670) en 6 (2670-1671).. Deze laatste werd in 1660 begonnen zijn om in 1669 gesloten te worden. Boek 6 (zie elders) begon 1670-1671. Naast deze Utrechtse boeken werden van soortgelijke verenigingen in Leiden (twee boeken) en Franeker (vier boeken) samengesteld.

De foto’s konden alleen onder suboptimale omstandighedendoor Ad J. de Jong te Voorthuizen gemaakt worden. Hierna werden ze digitaal iets verbeterd. Bij de beoordeling van de kwaliteit van de foto’s houdt men hiermede rekening. Het is natuurlijk mogelijk een goede foto te bestellen of zelf een te maken.

De wapenbeschrijving zijn ontleend aan het door Otto Schutte te Den Haag samengestelde boek over deze wapenboeken van Gelders-Overijsselse studenten.

 

Lees of download het volledig artikel