In het Tresoar te Leeuwarden, bevindt zich een omslag, waarin enkele losse blaadjes, waarop in totaal zes wapens zijn geschilderd. Het is dus niet een echt wapenboek. Deze wapens zijn gefotografeerd en bewerkt. De beschrijvingen zijn van Mr Otto Schutte. Deze zes wapens vormen een aanvulling op de Franeker wapenboeken nrs 7, 9 en 10.

Lees of download het volledige artikel