Zoals elders vermeld kwamen in Arnhem verscheidene schutterijen voor. Elke schutterijgilde diende de belangen van een stadsdeel. Sommige werden naar een belangrijke straat in dat stadsdeel genoemd. Een voorbeeld is de Koningstraatschutterij (zie voor wapenboek de website). Een andere schutterij heette naar een heilige > St Joosten schutterij. De (belangrijke) leden lieten hun wapen in een Wapenboek aanbrengen. Hierbij valt op dat vele leden een alliantiewapen of een gedeeld wapen voerden, dat bestond uit het eigen wapen en dat van de echtgenote. Het wapenboek diende ca 200 jaar en gemiddeld werd elk jaar een wapen toegevoegd.
De wapenafbeeldingen zijn onder suboptimale omstandigheden gefotografeerd. Beschikbare gegevens betreffende de wapenvoerder, zijn vrouw, zijn (schoon)ouders werden toegevoegd.

Lees of download het volledige wapenboek.