Studenten in de zeventiende eeuw konden toetreden tot een studentenvereniging. Zij konden dan hun wapen, portret, spreuken en goede wensen toevoegen aan het wapenboek van hun vereniging. Een dergelijke vereniging kon uit leden afkomstig uit dezelfde streek bestaan. Dit wapenboek betrof studenten uit Gelderland en Overijssel (en enkele andere provincies). Exemplaren van dergelijke wapenboeken worden in verscheidene archieven bewaard. Het bijgaande wapenboek betreft boek 7 van de Gelders-Overijsselse vereniging in Franeker. Wapenafbeeldingen dateren uit de periode 1647-1667.

De foto’s konden alleen onder suboptimale omstandigheden door Ad J. de Jong te Voorthuizen gemaakt worden. Hierna werden ze digitaal verbeterd. Bij de beoordeling van de kwaliteit van de foto’s houdt men hiermede rekening.

De wapenbeschrijving zijn ontleend aan het door Otto Schutte te Den Haag samengestelde boek over deze wapenboeken van Gelders-Overijsselse studenten.

Lees of download het volledige artikel