Het wapenboek van de “Nederlandse” studenten aan de rooms-katholieke universiteit te Angers, Frankrijk is bewaard gebleven en bevindt zich in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek. Het aantal wapens is klein. Dit kan veroorzaakt zijn door de korte periode dat dit wapenboek in Angers in gebruik was en het aantal “Nederlandse” studenten, dat in die jaren de universiteit bezocht.
Omdat de katholieke achtergrond van de universiteit te benadrukken werd het wapenboek voorafgegaan met vier portretten van Franse koningen en koninginnen. Echter “Nederlandse” studenten met een protestante achtergrond bezochten ook deze universiteit. Misschien dat of het gedoogd werd, of dat zij hun geloof in Angers niet duidelijk maakten

Lees of download het volledige artikel.