In het Gelders Archief bevindt zich een wapenboek van Johan van Matenesse. Eigenlijk is het een mengsel van een album amicorum en wapenboek. Johan was de enige zoon van Adriaen van Matenesse en Odilia van Aeswijn. Dit boek is dus een andere heraldische bron, dan het album amicorum, dat ook op mijn website te vinden is. Vele wapens zijn bekend. Misschien dat de wapens van de in Saumur wonende personen vooral van belang zijn.

Lees of download het volledige artikel