Wapenboek Vereniging Veluwse Geslachten

VIERDE (TWEEDE DIGITALE) HERZIENE EN VERMEERDERDE UITGAVE

Voor U ligt de vierde herziene en sterk vermeerderde uitgave van het Wapenboek van de Vereniging Veluwse Geslachten. Zoals ik al bij het verschijnen van de eerste CD-Wapenboek in 2004 opmerkte is het een groot voordeel dat, dankzij digitale technieken, het aantal gekleurde en zwart-wit afbeeldingen onbeperkt kan zijn. Hierdoor hoefde ik mij niet in het aantal afbeeldingen te beperken en kon ik door middel van vergrote details het een en ander nader illustreren.

Het Wapenboek in ontwikkeling van de Vereniging Veluwse Geslachten bevat beschrijvingen en afbeeldingen van wapens en zegels van vooral families en personen, die als ‘Veluws’ beschouwd mogen worden. Aan het verzamelen van beschrijvingen en afbeeldingen van wapens zal worden doorgewerkt. Vooral de collectie handmerken is nog zeer beperkt in omvang. Hoewel zij op hetzelfde niveau staan als zegelafdrukken en handtekeningen worden zij door archiefonderzoekers nog te weinig verzameld.

Lees of download het volledige boekwerk.