Wapenboek Vereniging Veluwse Geslachten

Vijfde bijgewerkte versie en tweede versie op internet (2020)

Voor U ligt de vijfde herziene uitgave van het Wapenboek van de Vereniging Veluwse Geslachten. Ten opzichte van 2015 is de toename gering. Zoals al eerder opgemerkt is het dankzij moderne technieken kon en kan het boek uitgebreid met een onbeperkt aantal gekleurde afbeeldingen. Dit betekent ook dat ik details van tekeningen kon vergroten, waardoor sommige deel-afbeeldingen duidelijk(er) werden.

Het wapenboek bevat beschrijvingen en afbeeldingen van wapens en zegels van vooral families en personen, die zich als Veluws zagen en zien.
De toename van het aantal wapens gedurende periode 2015 – 2020 is gering en ik neem aan dat er geen sterke toestroom meer zal komen.

Ooit was mijn plan om een soortgelijk boek voor de door Veluwenaar gebruikte persoonlijke (hand)merken te maken. Maar doordat ik mij in de geschiedenis van vooral middeleeuwse waszegels verdiepte, is het er niet van gekomen. En zal het ook door mij niet samengesteld worden.

Tot slot: in de Inleiding van het Wapenboek staan bronnen, die nog geëxploiteerd moeten worden.

Download het gehele wapenboek