Wapenboek Vereniging Veluwse Geslachten

Revisie maart 2021: zesde bijgewerkte versie en derde versie op internet.

Voor u ligt de herziene versie-maart 2021 van het Wapenboek van de Vereniging “Veluwse Geslachten”. Zoals eerder al opgemerkt zijn dankzij moderne technieken de afbeeldingen in kleur weergegeven worden en waar nodig (bijna) onduidelijke delen in vergroten.

Het Wapenboek bevat beschrijvingen en afbeeldingen van wapens en zegels van vooral families en personen, die zich als Veluws zagen en zien. De gegevens zijn voornamelijk ontleend aan mondelinge, gedrukte of digitale bronnen.

Ooit was ik van plan om een soortgelijk boek van persoonlijke (hand)merken te maken. Het is er niet van gekomen. De oorzaak hiervan is dat ik werkend aan dit wapenboek geïnteresseerd ben geraakt in de middeleeuwse, zestiende en zeventiende-eeuwse geschiedenis van waszegels. Wat is hun oorsprong en hoe was de ontwikkeling met de tijd.

Tot slot. Er zijn nog vele bronnen niet onderzocht. Hoe dan ook, ik beschouw de huidige versie als de laatste door mij bewerkte. Ik dank allen die bijdroegen. Vooral ook het bestuur van de Vereniging, die in de begin jaren de ontwikkeling mogelijk maakte. En mijn vrouw Nineke Zeven-Hissink, die in de periode dat scannen nog niet mogelijk was, gekleurde wapentekeningen voor het Wapenboek maakte.

Anton C. Zeven
Wassenaar, april 2021.

Lees of download het volledige artikel