Gezocht wordt naar de voerder(s) van een wapen, dat aangebrachts is op een glas. Het wapen zou een alliantiewapen kunnen zijn en gemaakt zijn naar aanleiding van een huwelijkspaar.

De wapenbeschrijving luidt: gedeeld. I. een drie maal doorsneden golfbalk, waaroverheen een sleutel met de baard boven en naar links, II. doorsneden door een viermaal doorsneden golfbalk, A. een stralende zon, de schijf beladen met een ?, B. op nieuw doorsneden door viermaal doorsneden golfbalk, vergezeld boven en beneden van telkens twee kepers? naast elkaar.

Omdat er in de voet van het glas een Gelderse munt is aangebracht, wordt verondersteld dat de wapenvoerders tot “Gelders” families behoren.

Lees verder….