In het archief van het Stedelijk Museum Zutphen bevindt zich een wapenkaart waarop wapens van ongeveer 300  personen zijn afgebeeld. Deze personen en enkele anderen hadden een functie als Canzelers, Ordinaris en Extraordinaris Raaden, inden Hove des Furstendumbs Gelre en Graefschap Zutphen, Zederdt desselfs oprigtinge door Keyser Carel de 5e in den Jaaren 1545. Als mede de Naemen ende Waepenen vande Heeren Raaden en Rekenmeesters in Gelderlandt Zedert de oprigtinge van de Camer van Rekening, door Coninck Philips de 2.e inden jaaren 1558. met byvoeginge wanneer de selve Sessie hebbe genomen. Van deze kaart is ook een gegraveerde exemplaar gemaakt, dat in het Gelders Archief wordt bewaard. De wapentekenaar en graveerder is de Arnhemmer Willem ten Haegh. Deze wapenschilder heeft ook wapens in andere bronnen geschilderd.

Lees of download het volledige artikel