In bijgaande belicht ik de wapens die door beide schilders in hun schilderijen zijn afgebeeld. Het eerst schilderij is De Aanbidding van de Drie Koningen door Jacquet Daret. Hierop zien we wapens geschilderd op het gebouw op de verre achtergrond. Mogelijk is dit gebouw een herberg, waar de drie Koningen overnachtten. Het tweede schilderij Winterlandschap met schaatsers is van Hendrik Avercamp. Ook hij bracht wapens op de gevels aan.

Het was niet ongebruikelijk dat een belangrijk persoon zijn wapen aan de gevel hing of op de gevel liet schilderen om aan te geven waar hij verbleef. Mocht men hem willen spreken, dan moest men zijn wapen kennen om te weten om zijn tijdelijk verblijfplaats te vinden.
Op uithangborden konden ook naast de naam een wapen worden uitgebracht. In dat geval verwees het bord naar de naam van het huis of de herberg


Lees of download het volledige artikel.

Eerder met gewijzigde wapens voor de Drie Koningen, gepubliceerd in Heraldicum Disputationes 18 (2015): 89-93.