Wanneer een belangrijk persoon in een herberg verbleef dan kon hij zijn wapen aan de gevel hangen. Dit gold ook voor een vertegenwoordiger van een instelling, zoals een stad. Dan hing hij het wapen van zijn stad aan de gevel. Bij zijn vertrek nam hij zijn wapen weer mee. Pieter Brueghel’s schilderij toont aan dat het wapen ook op de gevel geschilderd kon worden. Daar bleef het een langer zichtbaar.

Waar de herberg Sinte Michel in Vlaanderen stond is (mij) niet bekend.

Ook Hendrik Avercamp schilderde gebouwen met wapens aangebracht op de gevel.

Lees of download het volledige artikel.

Eerder in een iets gewijzigde vorm verschenen in Heraldicum Disputationes 18 (2013): 26-29.