Jean-Marie Van den Eeckhout (2022) beschrijft en beeldt in zijn boek De lelie (als wapenstuk) een gesplitste lelie af. Naast dit wapenstuk komen in de Nederlandse literatuur ook de wapenstukken gespleten keper, gespleten gesp, gespleten dwarsbalken. In moderne wapens vinden we de omgekeerde keper en een gespleten slangenkopkruis.