Besproken worden de geschiedenis van het zegel, het wapen en de vlag van het vroeger schoutambt resp. huidige gemeente Ede. Tot 1795 werden Edese documenten gezegeld met een zegel van de schout. In 1795 werd besloten een eigen zegelstempel te doen snijden. De gebruikte afbeelding was die van de toenmalige (Franse/Bataafse) Vrijheidsmaagd. Het wapen is gebaseerd op de afbeelding van het zegel, waarbij als kleuren de Rijkskleur, resp. -metaal (blauw en goud) werden toegepast. De vlag toont eveneens deze kleuren en een sterk vervormde hoed.

Eerder verschenen in Heraldisch Tijdschrift 15 (2009): 38-40.

Lees en download het volledige artikel.