Gepubliceerd in BLAZOEN 1 (2015): 18-21.

Van (wapen)schilder en graveur Willem ten Haegh is nog weinig bekend. Ongetwijfeld zullen in de archieven meer gegevens over hem te vinden zijn, dan hieronder vermeld. Zo heeft het Gelders Archief te Arnhem, in welke plaats hij werkzaam was, digitaal weinig gegevens over hem. Op internet vind ik een Willem ten Haegh, die in 1702 op het erf De Stroete te Kotten, ZO van Winterswijk, is geboren. Is hij de latere heraldisch schilder, die in Arnhem in de achttiende eeuw actief was? Zo ja, dan is de wapenschilder van wapens in de wapenboeken van het muziekgezelschap Caecilia-Concert te Arnhem, van de wapenkaart en van de z.g. Gravenplan (ligging van de grafzerken).

Lees en download het volledige artikel.