Wapens op de gildebeker van het kleermakersgilde te Arnhem

In het Historisch Museum Arnhem bevinden zich enkele gildebekers. Eén daarvan is de gildebeker van het het St. Franciscus- of kledermakersgilde (inv. GM1044). Wapens werden aangebracht op de onderzijde van de bodem, de buitenzijde van de beker, langs de binnenrand van de beker, op de deksel en aan de binnenzijde van de deksel. Blijkt hieruit…

Read More

Wapenboek van het Sint. Lucasbroederschap

Zie voor informatie over de Sint. Lucasbroederschap het artikel door A.J. Maris. 1979. De Sint Lucasbroederschap te Arnhem, een rechtsgeleerd gezelschap, p 69-85 in Gelders Mengelwerk, korte bijdragen tot de geschiedenis van Gelderland.. Aangeboden aan Mr. P.J.W. Beltjes. De Walburg Pers Zutphen. 170p. In haar artikel geeft Maris naast een algemene inleiding en beschrijving van…

Read More

Wapenboek van het Koningstraetsche Vendel te Arnhem

Het wapenboek van het Coninckstraet Vendel wordt bewaard in het Gelders Archief te Arnhem. De 73 wapentekeningen zijn geschilderd in Couleuren door één van de officieren sergeant Peter van Vleuten. De wapens heb ik rond 1995 uit de hand gefotografeerd. De tekeningen en de namen van de dragers van de wapens heb ik in het…

Read More

De achttiende eeuwse Arnhemse heraldisch schilder Willem ten Haegh

Gepubliceerd in BLAZOEN 1 (2015): 18-21. Van (wapen)schilder en graveur Willem ten Haegh is nog weinig bekend. Ongetwijfeld zullen in de archieven meer gegevens over hem te vinden zijn, dan hieronder vermeld. Zo heeft het Gelders Archief te Arnhem, in welke plaats hij werkzaam was, digitaal weinig gegevens over hem. Op internet vind ik een…

Read More

De variaties in het wapen van de ‘Zutphense/Arnhemse’ familie Cremer

Gepubliceerd in Heraldisch Tijdschrift 18 (2012): 19-23. Er zijn verscheidene families Kremer/Cremer. De door mij heraldisch behandelde familie Cremer wordt in het Nederlandsch Patriciaat van 1910 genoemd als Cremer (protestant, Zutfen). Echter de beschreven genealogie is zeer beperkt. Wel is bekend dat het naast een Zutphense ook een Arnhemse achtergrond heeft. Het gebrek aan genealogische…

Read More