Gepubliceerd in Heraldisch Tijdschrift 18 (2012): 19-23.

Er zijn verscheidene families Kremer/Cremer. De door mij heraldisch behandelde familie Cremer wordt in het Nederlandsch Patriciaat van 1910 genoemd als Cremer (protestant, Zutfen). Echter de beschreven genealogie is zeer beperkt. Wel is bekend dat het naast een Zutphense ook een Arnhemse achtergrond heeft. Het gebrek aan genealogische gegevens geldt ook voor de bronnen, aanwezig in het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) en op internet. Voor het onderstaande zijn de genealogische banden echter van minder belang, omdat ik de variaties in het wapen van de familie Cremer met in het wapen een Fortuna beschrijf. Fortuna kan samenvattend beschreven worden als de Romeinse godin van goed geluk en blind toeval. Een oppervlakkige wapenbeschrijving zou kunnen luiden: een Fortuna, staande op een bol met vleugels of op een parel in een schelp, drijvende op een zee, alles van natuurlijke kleur.

lees of download volledig artikel