Gepubliceerd in Heraldisch Tijdschrift 16 (2010): 81-84.

In 1602 werd de Verenigde Oostindische Compagnie – VOC opgericht. Het octrooi werd verleend door de Staten-Generaal. Hierbij kreeg de VOC het alleen-recht om handel te drijven ten oosten van de Kaap de Goede Hoop
en ten westen van de Straat van Magellanes. In de 17 de eeuw kende deze multinational grote bloei; hij bezat uitgestrekte bezittingen. In de tweede helft van de 18 de eeuw kwam de VOC in verval en in 1798 werden de bezittingen en schulden door de Bataafsche Republiek overgenomen.

Lees en download het volledige artikel.