Het zeventiende-eeuwse wapen van Walcheren

Eerder gepubliceerd in Heraldisch Tijdschrift 12 (2006): 47-48. Met toevoeging van twee gekleurde afbeeldingen aan het eind van het artikel (2015). Het was in Nederland gebruikelijk dat gewesten een wapen voerden. Zo vinden we voor de Veluwe, één van de kwartieren van het hertogdom Gelre, een wapen dat identiek is aan het wapen van de…

Read More