Verschenen in Oud-Wageningen 41 (2013): 38-39.

In enkele archieven worden wasafdrukken van het oudste stempel van het grootzegel van Wageningen bewaard. Eerder beeldde ik deze af in mijn Zegels van Wagenvene, Wageningen enz., De mooiste, niet door mij gepubliceerde afdruk (afb. 1) bevindt zich in het Oud-Archief van het Regionaal Archief van Zutphen. Die afdruk hangt aan een charter van 3 mei 1418. Op die datum werd een verbond gesloten tussen vertegenwoordigers en burgemeesters, schepenen en raadslieden van Arnhem, Herderwyck, Wageningen, Elborgh en Hattem met ridders en knapen van de landen van Gelre en de graafschap Sutphen.

Lees en download het volledige artikel.