Waarom Sint Victor in Wageningen?

Het heilige avondmaal werd te Wageningen vier keer per jaar gehouden, nl. Op Paschen, Op St. Jan, Op Sint Victor en op Kers[t]mis. Men zal gekozen hebben over een min of meer gelijke spreiding over het jaar. Pasen in de lente, St. Jan op 24 juni in de zomer, en Kerstmis in de winter. In…

Read More

Persoonlijke was- en lakzegels uit het gemeente-archief van Wageningen

Persoonlijke was- en lakzegels uit het gemeente-archief van Wageningen In 1991 begon ik met het opzoeken en fotograferen van de lakzegels en waszegels in het gemeente-archief van Wageningen. In eerste instantie leek het een kortdurend project te zijn. Immers de zegelbeschrijver R.T. Muschart, die ca 150.000 zegels in Nederlandse archieven heeft beschreven, had ongeveer 100…

Read More

Zegels van Wagenvene, wageningen en andere instellingen in Nederland en buitenland

Zegels van Wagenvene, wageningen en andere instellingen in Nederland en buitenland Instellingen hebben sinds de vroege middeleeuwen gezegeld. Zij deden dit door bijvoorbeeld afspraken te bekrachtigen. Dergelijke maar van veel latere jaren afgedrukte lak en waszegels worden in het Gemeentearchief van Wageningen bewaard. Doordat een instelling als de stad Wageningen correspondentie met andere instellingen had,…

Read More

Wittebrooduitdeling aan Wageningse armen in 1577

Ongepubliceerd Wassenaar, 2014. Wanneer Willem Vis, pastoor van Wageningen, overleed weet ik niet, maar in zijn testament stond onder meer dat elk jaar op Sint Catharinadag (afb. 1) voor 1 Hoornse gulden (afb. 2) aan wittebrood aan de armen gegeven moest worden. Wittebrood was voor de armen en vele anderen een luxe die ongekend was….

Read More

Twee eeuwen handmerken van Wageningers (1586-1771)

Al vroeg heeft de mens de behoefte gevoeld om zijn eigendommen te merken. Zo merkte de eigenaar zijn manden, zakken en kisten met zijn handmerk, hetgeen te zien is op schilderijen en andere afbeeldingen uit vroegere eeuwen. Omdat de meeste mensen niet konden schrijven, maar wel een handmerk konden trekken, werden handmerken ook als een…

Read More

Prijsbanden met het stadswapen van Wageningen

Gepubliceerd in Oud-Wageningen 40 (2012): 72-77. Prijsbanden of ook prijsboeken zijn boeken, die aan top-leerlingen van een Latijnse School werden aangeboden. Men koos daarvoor het tekstgedeelte van een bepaald boek, bond deze in een perkamenten of leren band in, waarop meestal op de voorplat en vaak ook op de achterplat het stadswapen van de stad…

Read More