Eerder gepubliceerd in Heraldisch Tijdschrift 12 (2006): 47-48. Met toevoeging van twee gekleurde afbeeldingen aan het eind van het artikel (2015).

Het was in Nederland gebruikelijk dat gewesten een wapen voerden. Zo vinden we voor de Veluwe, één van de kwartieren van het hertogdom Gelre, een wapen dat identiek is aan het wapen van de kwartierhoofdstad Arnhem. Men gebruikte de zegelstempels van de stad, en op officiële documenten, door het Kwartier uitgegeven, wordt ook het wapen van Arnhem als het kwartierwapen gedrukt. Andere voorbeelden zijn te vinden in de Vries’ boek over de wapens van de Nederlanden.

Lees en download het volledige artikel.