Het ‘heraldische’ brandijzer van Rhenen

Eerder gepubliceerd in ‘Oud-Rhenen’ 21 (2002): 52-53 en in Heraldisch Tijdschrift 9 (2003): 9-10. In het museum ‘Het Rondeel Rhenen’ ligt voor de bezoeker ter bezichtiging het stedelijke brandijzer. Tijdens de bezichting ervan borrelen herinneringen op aan spannende jeugdboeken, waarin geschreven werd over boeven en schavuiten die gebrandmerkt werden. In werkelijkheid was het brandmerken veelal…

Read More

Van Schrevele-merk

Eerder verschenen in Heraldisch Tijdschrift 19 (2013): 68. Naar aanleiding van mijn artikel over heraldiek en insecten (HT nr 1, 2013) zond marcoloog Paul Harthoorn (brief 16 maart 2013) mij het hieronder getoonde handmerk toe. Het is getekend door Pieter de Schrevele, en is te vinden in het Gemeentearchief van Amsterdam, Huwelijks Intekenregister, reg. 402,…

Read More