Gepubliceerd in Oud-Wageningen 40 (2012): 72-77.

Prijsbanden of ook prijsboeken zijn boeken, die aan top-leerlingen van een Latijnse School werden aangeboden. Men koos daarvoor het tekstgedeelte van een bepaald boek, bond deze in een perkamenten of leren band in, waarop meestal op de voorplat en vaak ook op de achterplat het stadswapen van de stad waar de uitreiking plaats vond, aangebracht werd. Dit stadswapen werd meestal goud ingedrukt.

Lees of download het volledige artikel.