Studenten in der zeventiende eeuw konden toetreden tot een studentenvereniging in hun studiestad. Zij konden dan hun wapen toevoegen aan het wapenboek van de vereniging. Soms voegde de student aan zijn wapen een stichtelijke spreuk toe. Een dergelijke vereniging bestond uit leden afkomstig uit hetzelfde gebied. Voor dit wapenboek was het gebied Gelderland en Overijssel.
Exemplaren van dergelijke wapenboeken worden in verscheidene archieven en bibliotheken bewaard gebleven. Bijgaande worden de weinige wapens in boek 6 van de Gelders-Overijsselse studentenvereniging in Utrecht gereproduceerd. We vinden in dit boek slechts twee jaartallen, namelijk 1670 (2x) en 1671 (2x). Een studie van de levensloop van elke vermelde student kan wellicht een preciezere periode, waarin het wapenboek werd gebruikt, aangeven.
De foto’s konden alleen onder suboptimale omstandigheden door Ad J. de Jong te Voorthuizen worden gemaakt. Men dient hiermee rekeningen te houden bij het raadplegen van het onderstaand wapenboek.
De wapenbeschrijvingen zijn ontleend aan het door Otto Schutte te Den Haag samengestelde boek over deze en soortgelijke wapenboeken.

Lees of download het volledige artikel

De beschrijving van wapenboek nr 5 vindt u hier.