Wapenboek nr 6 van de Gelders-Overijsselse studentenvereniging te Utrecht

Studenten in der zeventiende eeuw konden toetreden tot een studentenvereniging in hun studiestad. Zij konden dan hun wapen toevoegen aan het wapenboek van de vereniging. Soms voegde de student aan zijn wapen een stichtelijke spreuk toe. Een dergelijke vereniging bestond uit leden afkomstig uit hetzelfde gebied. Voor dit wapenboek was het gebied Gelderland en Overijssel….

Read More

Wapenboek 643-2/2400-5 uit de Collectie Van Hardenbroek deel Gelderland

In Het Utrechts Archief-HUA wordt een wapenboek bewaard, dat waarschijnlijk tekeningen bevat waarvoor meerdere wapenboeken als bron gediend hebben. Welke deze wapenboeken zijn heb ik niet nagegaan. Uit het feit dat vele details niet door de wapenschilder zijn gekopieerd blijkt dat de wapenschilder geen fijnschilder was. Uit het wapenboek fotografeerde Ad de Jong, Voorthuizen de…

Read More

Wapenboek van het Sint. Lucasbroederschap

Zie voor informatie over de Sint. Lucasbroederschap het artikel door A.J. Maris. 1979. De Sint Lucasbroederschap te Arnhem, een rechtsgeleerd gezelschap, p 69-85 in Gelders Mengelwerk, korte bijdragen tot de geschiedenis van Gelderland.. Aangeboden aan Mr. P.J.W. Beltjes. De Walburg Pers Zutphen. 170p. In haar artikel geeft Maris naast een algemene inleiding en beschrijving van…

Read More