Het wapenboek van het Coninckstraet Vendel wordt bewaard in het Gelders Archief te Arnhem. De 73 wapentekeningen zijn geschilderd in Couleuren door één van de officieren sergeant Peter van Vleuten.

De wapens heb ik rond 1995 uit de hand gefotografeerd. De tekeningen en de namen van de dragers van de wapens heb ik in het onderstaande alfabetische geordend. De wapenafbeeldingen zijn ook opgenomen in de CD-Wapenboek van de Vereniging Veluwse Geslachten (2012). Het leek mij goed om ook het wapenboek zelf digitaal beschikbaar te
stellen.

Lees of download het volledige artikel.