Onder bovenstaande titel verscheen in 2001 van de hand van de Kampen-kenner Kees Schilder, als Kamper genealogische en historische bronnen nr 21 samenvattingen van 255 besloten testamenten. Deze samenvattingen worden vergezeld van ca 460 zegelafbeeldingen.

Om raadpleging te vergemakkelijken heb ik onder de zegelafbeeldingen het testament-nummer, de naam van de zegelaar en de datum, waarop het testament en de namen van de zegelaars. Vervolgens voegde ik een index op zegelnummer, testamentnummer en naam te vinden, en eveneens een alfabetische index op achternaam, zodat een raadpleger snel kan zien of er een naam van zijn/haar gading aanwezig is. Hiervan heb ik in 2006 een nieuwe publicatie gemaakt, die met toestemming van Kees Schilder is gepubliceerd. In 2016 konden de zegelafdrukken ook in mijn website geplaatst worden.
De samenvatting van de testamenten zijn elders te vinden.

Lees of download het volledige artikel.