Zegels van Wagenvene, wageningen en andere instellingen in Nederland en buitenland

Instellingen hebben sinds de vroege middeleeuwen gezegeld. Zij deden dit door bijvoorbeeld afspraken te bekrachtigen. Dergelijke maar van veel latere jaren afgedrukte lak en waszegels worden in het Gemeentearchief van Wageningen bewaard. Doordat een instelling als de stad Wageningen correspondentie met andere instellingen had, vinden we aan van elders verzonden documenten, lak en waszegels die in dit archief bewaard worden.

Voor sommige niet-Wageningese instellingen is kennis van de in het eigen archief aanwezige lak-en waszegels van belang. Mogelijk dat ontbrekende zegels in het archief van Wageningen te vinden
zijn. Omgekeerd geldt dit ook voor Wageningen. Bijvoorbeeld in het Gelders Archief en het Regionaal archief Zutphen worden de Wagevenezegels gevonden. In het Rhenense archief bevinden zich zegels, die een aanvulling vorm op die in het Wageningse archief.

Het aantal in het Wageningse archief aanwezige zegels van andere instellingen varieert sterk. Hoe dichterbij Wageningen en hoe groter de instelling hoe groter het aantal lak- en waszegels van de
niet-Wageningse instelling. Zo zijn er meerdere zegels van Arnhem, Nijmegen, Utrecht en Amsterdam. Maar van talloze instellingen in het huidige Nederland is geen enkel zegel aanwezig.

Lees of download het volledige boekwerk.