Na het verschijnen van de publicatie Persoonlijke was- en lakzegels in het Gemeentearchief van Wageningen in 2006 kwamen 377 zegels van ‘instellingen’aan bod. Als titel koos ik voor Zegels van Wagenvene, Wageningen en andere instellingen in Nederland en het buitenland. Deze titel is niet correct, aangezien in het grootste deel van de periode, vertegenwoordigd door de zegels, niet over een Nederland en een buitenland gesproken kan worden.Immers toen de zegels van Wagenvene werden afgedrukt was Gelre het binnenland en gebieden zoals Utrecht, Oversticht en Brabant het ‘buitenland’.

Lees of download het volledige artikel.