Wanneer personen zich verenigden, dan was het vaak een gewoonte om de wapens van de leden bijeen te brengen en in Wapenboeken te bundelen. Voorbeelden zijn de Wapenboeken van de ‘nationes’, dat zijn verenigingen van studenten uit de gewesten Gelderland, Overijssel en mogelijk Drente in Nederlandse universiteitssteden in de 17e eeuw. Twee andere wapenboeken, bewaard in het Gemeentearchief van Arnhem, bevatten de wapens van de leden van het St. Caecilie-Concert te Arnhem. Deze vereniging is in 1591 gesticht met het doel goede musici naar Arnhem te halen om van hun muziek te genieten.

Het eerste bevat 77 wapens, waarvan het oudste van Aemilius Coets is en uit 1663 stamt. Men mag dus aannemen dat in dit jaar het wapenboek is aangelegd. Het tweede boek bevat 53 wapens, zodat tezamen 130 wapens zijn afgebeeld.

Lees of download het volledige artikel.