Artikelen van Anton C. Zeven in Wagenwegen, vanaf 1982 genoemd Oud-Wageningen, over de periode 1977-2015

In november 2013 heeft een nu oud-bibliocaris van de historische vereniging “OudWageningen” de wens uitgesproken, dat er een overzicht van mijn artikelen, opgenomen in het tijdschrift Wagenwegen, vanaf 1982 Oud-Wageningen geheten, zou moeten komen. Het heeft bijna twee jaren geduurd. En ik heb niet alles kunnen traceren. De meeste artikelen betreffen “historische weetjes”, andere zijn…

Read More

Twee eeuwen handmerken van Wageningers (1586-1771)

Al vroeg heeft de mens de behoefte gevoeld om zijn eigendommen te merken. Zo merkte de eigenaar zijn manden, zakken en kisten met zijn handmerk, hetgeen te zien is op schilderijen en andere afbeeldingen uit vroegere eeuwen. Omdat de meeste mensen niet konden schrijven, maar wel een handmerk konden trekken, werden handmerken ook als een…

Read More

Prijsbanden met het stadswapen van Wageningen

Gepubliceerd in Oud-Wageningen 40 (2012): 72-77. Prijsbanden of ook prijsboeken zijn boeken, die aan top-leerlingen van een Latijnse School werden aangeboden. Men koos daarvoor het tekstgedeelte van een bepaald boek, bond deze in een perkamenten of leren band in, waarop meestal op de voorplat en vaak ook op de achterplat het stadswapen van de stad…

Read More