Lakzegelresten uit twee achttiende eeuwse afvalresten te Harderwijk

Wie waren de zegelvoerders? In de tuin van het huis Academiestraat 3 te Harderwijk werden beerputten opgegraven en de resten onder meer op lakzegelresten onderzocht. De opgraving is beschreven door M. Schabbink in het verslag Dood paard en de hond van de burgemeester uit 2014. De volledige verwijzing vindt men op de laatste bladzijde. Een…

Read More

Het Vierlandenpunt bij Vaals

Na de Napoleontische tijd konden de Nederlanden en Pruisen het in 1815 niet eens worden over een gebied, waarin een belangrijke zinkmijn lag. Daarom werd besloten het gebied een aparte status te geven met de naam Neutraal Moresnet. In 1885 was de mijn uitgeput, maar het neutrale gebied bleef bestaan. Na de Eerste Wereldoorlog werd…

Read More

Een 14de eeuwse Nedersaksische tekst in een Zweeds postzegelboekje

In de 14de eeuw was er door onder meer Hanze-handelaren veel contact tussen personen, die met elkaar konden praten in het toenmalige Nedersaksisch. Zo kon een handelaar van Kampen en een handelaar uit het gehele Nedersaksische taalgebied met elkaar communiceren. Vandaar dat de tekst op het Zweedse postzegelboekje voor een Nederlander te begrijpen is. Door…

Read More

Van der Laars Zwevende zegel

Tiele van de Laars tekende een fantasie-oorkonde, waaraan zeven zegels, stammend uit verschillende perioden, hangen. Een achtste zegel is niet aan een koord bevestigd en zweeft tussen zijn mede-zegels. Eerder verschenen in Heraldisch Tijdschrift 23 (2017): 80.  

Read More

Zegels van testators en mombers van besloten testamenten 1655-1809

Onder bovenstaande titel verscheen in 2001 van de hand van de Kampen-kenner Kees Schilder, als Kamper genealogische en historische bronnen nr 21 samenvattingen van 255 besloten testamenten. Deze samenvattingen worden vergezeld van ca 460 zegelafbeeldingen. Om raadpleging te vergemakkelijken heb ik onder de zegelafbeeldingen het testament-nummer, de naam van de zegelaar en de datum, waarop…

Read More

Zegel van Filips II en Leiden universiteit

De stad Leiden ontving als geschenk voor het weerstaan van het beleg door de Spanjaarden, onder de toenmalige leiding van koning Filips II, een universiteit. Deze groeide uit tot een universiteit van wereldfaam. Maar de bekrachtiging van de oprichting werd bezegeld door een zegel waarin de naam van deze Spaanse koninklijke tegenstander staat. De achtergronden…

Read More

Wat stelt het heraldisch stuk in het wapen Mosburger voor?

Besproken wordt het wapenstuk in de wapens van Daniel Bernardus Mosburger en zijn vrouw Ida van der Meij? Bronnen noemen het een “bijzonder voorwerp of ijzer, een “couteau, een kapmes, een kouter, en een schoen. Ik denk aan een blad van een zeis. Lees en download het volledige artikel. Eerder verschenen in Heraldisch Tijdschrift 9…

Read More

Verlies van zegelstempels in Kampen in de vijftiende eeuw

In de loop der eeuwen zijn vele zegelstempels verloren. Vele worden met behulp van een metaaldetector teruggevonden. Soms kan aan de hand van het wapen en de stijl van de gesneden zegelplaat de vroegere eigenaar geïdentificeerd worden. Lees en download het volledige artikel. Eerder gepubliceerd in het Heraldisch Tijdschrift 4 (1998): 68-69.

Read More

Twee 14de-eeuwse zegelstempels uit Amersfoort

Tijdens opgravingen van de Hof in 1991 in Amersfoort werden twee zegelstempels gevonden. Eén van de eigenaren kon geïdentificeerd worden: Thomas Dier. De andere toont één letter. Lees of download het volledige artikel. Eerder gepubliceerd in het Heraldisch Tijdschrift 4 (1999): 72.

Read More