Waxseal bite as a “personal seal”

Waxseal bite as a “personal seal” Published in Heraldicum Disputationes 9 (2005). The website < www.dur.ac.uk/library/asc/seals > of the University of Durham shows among others a photograph of two seals from ca 1225. The seals belong to Robert of Stockport and his wife Mathilda. Robert seals with an equestrian seal. The marks on Mathilda’s seal…

Read More

Sprinkhaan in zegel

Eerder verschenen in Blazoen 2 (2016): 25. Vooral in 1338 werd het gebied Bohemen, Moravië, Beieren tot aan Frankfurt/M en Straatsburg geteisterd door een sprinkhanenplaag. Ook in de jaren 1337, 1339, 1340, 1348 waren er sprinkhanen om in 1364 tot een nieuwe explosie te komen. (1) Martin Bauch (2) vermeldt dat er een zegelafdruk van…

Read More

Persoonlijke was- en lakzegels uit het gemeente-archief van Wageningen

Persoonlijke was- en lakzegels uit het gemeente-archief van Wageningen In 1991 begon ik met het opzoeken en fotograferen van de lakzegels en waszegels in het gemeente-archief van Wageningen. In eerste instantie leek het een kortdurend project te zijn. Immers de zegelbeschrijver R.T. Muschart, die ca 150.000 zegels in Nederlandse archieven heeft beschreven, had ongeveer 100…

Read More

Zegels van Wagenvene, wageningen en andere instellingen in Nederland en buitenland

Zegels van Wagenvene, wageningen en andere instellingen in Nederland en buitenland Instellingen hebben sinds de vroege middeleeuwen gezegeld. Zij deden dit door bijvoorbeeld afspraken te bekrachtigen. Dergelijke maar van veel latere jaren afgedrukte lak en waszegels worden in het Gemeentearchief van Wageningen bewaard. Doordat een instelling als de stad Wageningen correspondentie met andere instellingen had,…

Read More

Bezegelen en verzegelen met was- en lakzegels door Veluwenaren

De heraldiek op de Veluwe of beter van Veluwenaren heb ik al in een aantal artikelen belicht. Natuurlijk was de productie van de CD ‘Wapenboek van de Vereniging Veluwse Geslachten’ voor mij een hoogtepunt. Mijn publicaties over de wapenboeken in het bezit en de Gemeentearchieven van Amersfoort en Barneveld vormen een uitbreiding van deze CD….

Read More

Het merkwaardige stuk in het wapen Imminck/Immink

Eerder verschenen in Heraldisch Tijdschrift 13 (2007): 18-21. Met toevoegingen uit 2015. Door een, ofschoon slechte zegelafdruk in het Gemeente-archief van Wageningen, werd mijn aandacht gevestigd op het wapen Immink (afb. 1). Dit zegel is van C.B. Immink, de adjoint van de Maire van Oosterbeek, en afgedrukt in Renkum op 15 maart 1811. Het stempel…

Read More

Cachets of zegelstempels van pinsbeck of prinsmetaal

Zonder afbeelding gepubliceerd in Heraldisch Tijdschrift 15 (2009): 87. Afbeelding toegevoegd in augustus 2015. Alsoo in de nagt tussen den 18 en 19 deses lopende Maands [september] binnen deese Stad [Arnhem] onderscheide Huijzen of Winkels in te breken is getenteert [gepoogd], en aan een desselve zijnde een Horlogiemaker [Tiebout] zulx ook werkelijk heeft plaats gehad….

Read More

Een zegel van het Gelderse Melatengilde uit 1554

Eerder gepubliceerd in Heraldisch Tijdschrift 9 (2003): 82. Met een aanvulling uit 2015. Wanneer men nu op melaathuis, lepra e.d. googled is er heel wat meer over lepra te vinden. Bijvoorbeeld over De Militaire en Hospitaal Orde van Sint Lazarus. Een tweede voorbeeld vormen de notariële gegevens door het HUA. Ondanks de vele afbeeldingen is…

Read More

Dansende wapendieren

Gepubliceerd in Heraldisch Tijdschrift 13 (2007): 99-100. In sommige zegelstempels is de deellijn van een gedeelde wapen zo dun gesneden of als gevolg van slijtage zo dun geworden, dat die niet of nauwelijks in een zegelafdruk opvalt. Wanneer aan beide zijden van de deellijn twee toegewende dieren met hun voorpoten dicht bij de lijn staan,…

Read More