Zegels aan charters in het oud-archief van kampen

In de jaren ’80 van de vorige eeuw heeft Kees Schilder, dè zegeldeskundige van Kampen de zegels afgedrukt op of hangende aan de charters, die bewaard worden in het Stadsarchief van Kampen, gefotografeerd. Aangezien Kampen een oude Hanzestad is en aangezien het archief de tijd goed is doorgekomen stammen de oudste zegels uit de 13de…

Read More

Het verzamelen en verhandelen van bijenwas en de productie van zegelwas

Het afdrukken van een persoonlijk of institutioneel zegelstempel is al eeuwenoud. In mijn artikel begin ik bij het gebruik van bijenwas als drager van zegelafdrukken. Voor afdrukken in ander materiaal, zoals klei, metalen en deeg, verwijs ik naar de literatuur In Europa is het gebruik van waszegels aan de Romeinen ontleend. Bijenwas was altijd de…

Read More

Arnhem: schepenzegels uit 13de- en 14de eeuw

In 1992 promoveerde Cees L. Verkerk op “Coulissen van de macht. Een sociaal-institutionele studie betreffende de samenstelling van het bestuur van Arnhem in de middeleeuwen. Hij liet hiervoor de zegels van de 13de en 14de schepenen van Arnhem door het Gemeentearchief van Arnhem fotograferen. Niet alle foto’s kon hij in zijn dissertatie opnemen. Met toestemming…

Read More

Lakzegelresten uit twee achttiende eeuwse afvalresten te Harderwijk

Wie waren de zegelvoerders? In de tuin van het huis Academiestraat 3 te Harderwijk werden beerputten opgegraven en de resten onder meer op lakzegelresten onderzocht. De opgraving is beschreven door M. Schabbink in het verslag Dood paard en de hond van de burgemeester uit 2014. De volledige verwijzing vindt men op de laatste bladzijde. Een…

Read More

Het Vierlandenpunt bij Vaals

Na de Napoleontische tijd konden de Nederlanden en Pruisen het in 1815 niet eens worden over een gebied, waarin een belangrijke zinkmijn lag. Daarom werd besloten het gebied een aparte status te geven met de naam Neutraal Moresnet. In 1885 was de mijn uitgeput, maar het neutrale gebied bleef bestaan. Na de Eerste Wereldoorlog werd…

Read More

Een 14de eeuwse Nedersaksische tekst in een Zweeds postzegelboekje

In de 14de eeuw was er door onder meer Hanze-handelaren veel contact tussen personen, die met elkaar konden praten in het toenmalige Nedersaksisch. Zo kon een handelaar van Kampen en een handelaar uit het gehele Nedersaksische taalgebied met elkaar communiceren. Vandaar dat de tekst op het Zweedse postzegelboekje voor een Nederlander te begrijpen is. Door…

Read More

Van der Laars Zwevende zegel

Tiele van de Laars tekende een fantasie-oorkonde, waaraan zeven zegels, stammend uit verschillende perioden, hangen. Een achtste zegel is niet aan een koord bevestigd en zweeft tussen zijn mede-zegels. Eerder verschenen in Heraldisch Tijdschrift 23 (2017): 80.  

Read More

Zegels van testators en mombers van besloten testamenten 1655-1809

Onder bovenstaande titel verscheen in 2001 van de hand van de Kampen-kenner Kees Schilder, als Kamper genealogische en historische bronnen nr 21 samenvattingen van 255 besloten testamenten. Deze samenvattingen worden vergezeld van ca 460 zegelafbeeldingen. Om raadpleging te vergemakkelijken heb ik onder de zegelafbeeldingen het testament-nummer, de naam van de zegelaar en de datum, waarop…

Read More

Zegel van Filips II en Leiden universiteit

De stad Leiden ontving als geschenk voor het weerstaan van het beleg door de Spanjaarden, onder de toenmalige leiding van koning Filips II, een universiteit. Deze groeide uit tot een universiteit van wereldfaam. Maar de bekrachtiging van de oprichting werd bezegeld door een zegel waarin de naam van deze Spaanse koninklijke tegenstander staat. De achtergronden…

Read More