Van der Laars Zwevende zegel

Tiele van de Laars tekende een fantasie-oorkonde, waaraan zeven zegels, stammend uit verschillende perioden, hangen. Een achtste zegel is niet aan een koord bevestigd en zweeft tussen zijn mede-zegels. Eerder verschenen in Heraldisch Tijdschrift 23 (2017): 80.  

Read More

Zegels van testators en mombers van besloten testamenten 1655-1809

Onder bovenstaande titel verscheen in 2001 van de hand van de Kampen-kenner Kees Schilder, als Kamper genealogische en historische bronnen nr 21 samenvattingen van 255 besloten testamenten. Deze samenvattingen worden vergezeld van ca 460 zegelafbeeldingen. Om raadpleging te vergemakkelijken heb ik onder de zegelafbeeldingen het testament-nummer, de naam van de zegelaar en de datum, waarop…

Read More

Zegel van Filips II en Leiden universiteit

De stad Leiden ontving als geschenk voor het weerstaan van het beleg door de Spanjaarden, onder de toenmalige leiding van koning Filips II, een universiteit. Deze groeide uit tot een universiteit van wereldfaam. Maar de bekrachtiging van de oprichting werd bezegeld door een zegel waarin de naam van deze Spaanse koninklijke tegenstander staat. De achtergronden…

Read More

Wat stelt het heraldisch stuk in het wapen Mosburger voor?

Besproken wordt het wapenstuk in de wapens van Daniel Bernardus Mosburger en zijn vrouw Ida van der Meij? Bronnen noemen het een “bijzonder voorwerp of ijzer, een “couteau, een kapmes, een kouter, en een schoen. Ik denk aan een blad van een zeis. Lees en download het volledige artikel. Eerder verschenen in Heraldisch Tijdschrift 9…

Read More

Verlies van zegelstempels in Kampen in de vijftiende eeuw

In de loop der eeuwen zijn vele zegelstempels verloren. Vele worden met behulp van een metaaldetector teruggevonden. Soms kan aan de hand van het wapen en de stijl van de gesneden zegelplaat de vroegere eigenaar geïdentificeerd worden. Lees en download het volledige artikel. Eerder gepubliceerd in het Heraldisch Tijdschrift 4 (1998): 68-69.

Read More

Twee 14de-eeuwse zegelstempels uit Amersfoort

Tijdens opgravingen van de Hof in 1991 in Amersfoort werden twee zegelstempels gevonden. Eén van de eigenaren kon geïdentificeerd worden: Thomas Dier. De andere toont één letter. Lees of download het volledige artikel. Eerder gepubliceerd in het Heraldisch Tijdschrift 4 (1999): 72.

Read More

Het sigillografische putdeksel van de stad Windsor

Op putdeksels, vooral in Duitsland, wordt het wapen van de gemeente aangebracht. De gemeente Windsor, voor haar fusie met de gemeente Maidenhead, gebruikte in plaats van het gemeentewapen, een kopie van het aloude zegel van Windsor. Het wordt geopperd dat de burcht verwijst naar Eleonora van Castilië (1241-1290), die getrouwd was met Edward I (1239-1307),…

Read More

Twee zegelstempels van Zutphen uit ca 1350 op een postzegel

Deze Zutphen-postzegel beeldt het stempel van het groot- of geheimzegel en het stempel van het tegenzegel uit ca 1350 af. Het afbeelden van een zegelafdruk op een postzegel gebeurt in andere landen van tijd tot tijd, maar voor Nederland is het is een uitzondering, als een zegelstempel en met het stempel van het tegenzegel worden…

Read More

Een warande als sprekend zegel: zegel van John van Warenne

Een warande, ook wildpark genoemd, is een al dan niet besloten jachtterrein, waarin speciale maatregelen zijn genomen om de wildstand te verbeteren. John van Warenne zal als sprekend zegel een zegel hebben laten maken waarin aan de voorzijde zwemmende vogels te zien zijn, en aan de keerzijde andere jachtdieren. Zijn eigen wapen was geschakeerd van…

Read More

Zegel, wapen en vlag van het schoutambt/gemeente Ede

Besproken worden de geschiedenis van het zegel, het wapen en de vlag van het vroeger schoutambt resp. huidige gemeente Ede. Tot 1795 werden Edese documenten gezegeld met een zegel van de schout. In 1795 werd besloten een eigen zegelstempel te doen snijden. De gebruikte afbeelding was die van de toenmalige (Franse/Bataafse) Vrijheidsmaagd. Het wapen is…

Read More