Twee 14de-eeuwse zegelstempels uit Amersfoort

Tijdens opgravingen van de Hof in 1991 in Amersfoort werden twee zegelstempels gevonden. Eén van de eigenaren kon geïdentificeerd worden: Thomas Dier. De andere toont één letter. Lees of download het volledige artikel. Eerder gepubliceerd in het Heraldisch Tijdschrift 4 (1999): 72.

Read More

Het sigillografische putdeksel van de stad Windsor

Op putdeksels, vooral in Duitsland, wordt het wapen van de gemeente aangebracht. De gemeente Windsor, voor haar fusie met de gemeente Maidenhead, gebruikte in plaats van het gemeentewapen, een kopie van het aloude zegel van Windsor. Het wordt geopperd dat de burcht verwijst naar Eleonora van Castilië (1241-1290), die getrouwd was met Edward I (1239-1307),…

Read More

Twee zegelstempels van Zutphen uit ca 1350 op een postzegel

Deze Zutphen-postzegel beeldt het stempel van het groot- of geheimzegel en het stempel van het tegenzegel uit ca 1350 af. Het afbeelden van een zegelafdruk op een postzegel gebeurt in andere landen van tijd tot tijd, maar voor Nederland is het is een uitzondering, als een zegelstempel en met het stempel van het tegenzegel worden…

Read More

Een warande als sprekend zegel: zegel van John van Warenne

Een warande, ook wildpark genoemd, is een al dan niet besloten jachtterrein, waarin speciale maatregelen zijn genomen om de wildstand te verbeteren. John van Warenne zal als sprekend zegel een zegel hebben laten maken waarin aan de voorzijde zwemmende vogels te zien zijn, en aan de keerzijde andere jachtdieren. Zijn eigen wapen was geschakeerd van…

Read More

Zegel, wapen en vlag van het schoutambt/gemeente Ede

Besproken worden de geschiedenis van het zegel, het wapen en de vlag van het vroeger schoutambt resp. huidige gemeente Ede. Tot 1795 werden Edese documenten gezegeld met een zegel van de schout. In 1795 werd besloten een eigen zegelstempel te doen snijden. De gebruikte afbeelding was die van de toenmalige (Franse/Bataafse) Vrijheidsmaagd. Het wapen is…

Read More

Steen met ingekrast kruis

Eerder gepubliceerd in Heraldisch Tijdschrift: 17 (2011) – 82-83. Een steen met een ingekrast kruis werd jaren geleden in Wageningen e.o. gevonden. Wat was het gebruik van deze steen? Heeft het met de Ridderlijke Duitse Orde te maken? Lees of download het volledige artikel.

Read More

Waxseal bite as a “personal seal”

Waxseal bite as a “personal seal” Published in Heraldicum Disputationes 9 (2005). The website < www.dur.ac.uk/library/asc/seals > of the University of Durham shows among others a photograph of two seals from ca 1225. The seals belong to Robert of Stockport and his wife Mathilda. Robert seals with an equestrian seal. The marks on Mathilda’s seal…

Read More

Sprinkhaan in zegel

Eerder verschenen in Blazoen 2 (2016): 25. Vooral in 1338 werd het gebied Bohemen, Moravië, Beieren tot aan Frankfurt/M en Straatsburg geteisterd door een sprinkhanenplaag. Ook in de jaren 1337, 1339, 1340, 1348 waren er sprinkhanen om in 1364 tot een nieuwe explosie te komen. (1) Martin Bauch (2) vermeldt dat er een zegelafdruk van…

Read More

Persoonlijke was- en lakzegels uit het gemeente-archief van Wageningen

Persoonlijke was- en lakzegels uit het gemeente-archief van Wageningen In 1991 begon ik met het opzoeken en fotograferen van de lakzegels en waszegels in het gemeente-archief van Wageningen. In eerste instantie leek het een kortdurend project te zijn. Immers de zegelbeschrijver R.T. Muschart, die ca 150.000 zegels in Nederlandse archieven heeft beschreven, had ongeveer 100…

Read More