Het merkwaardige stuk in het wapen Imminck/Immink

Eerder verschenen in Heraldisch Tijdschrift 13 (2007): 18-21. Met toevoegingen uit 2015. Door een, ofschoon slechte zegelafdruk in het Gemeente-archief van Wageningen, werd mijn aandacht gevestigd op het wapen Immink (afb. 1). Dit zegel is van C.B. Immink, de adjoint van de Maire van Oosterbeek, en afgedrukt in Renkum op 15 maart 1811. Het stempel…

Read More

Cachets of zegelstempels van pinsbeck of prinsmetaal

Zonder afbeelding gepubliceerd in Heraldisch Tijdschrift 15 (2009): 87. Afbeelding toegevoegd in augustus 2015. Alsoo in de nagt tussen den 18 en 19 deses lopende Maands [september] binnen deese Stad [Arnhem] onderscheide Huijzen of Winkels in te breken is getenteert [gepoogd], en aan een desselve zijnde een Horlogiemaker [Tiebout] zulx ook werkelijk heeft plaats gehad….

Read More

Een zegel van het Gelderse Melatengilde uit 1554

Eerder gepubliceerd in Heraldisch Tijdschrift 9 (2003): 82. Met een aanvulling uit 2015. Wanneer men nu op melaathuis, lepra e.d. googled is er heel wat meer over lepra te vinden. Bijvoorbeeld over De Militaire en Hospitaal Orde van Sint Lazarus. Een tweede voorbeeld vormen de notariële gegevens door het HUA. Ondanks de vele afbeeldingen is…

Read More

Dansende wapendieren

Gepubliceerd in Heraldisch Tijdschrift 13 (2007): 99-100. In sommige zegelstempels is de deellijn van een gedeelde wapen zo dun gesneden of als gevolg van slijtage zo dun geworden, dat die niet of nauwelijks in een zegelafdruk opvalt. Wanneer aan beide zijden van de deellijn twee toegewende dieren met hun voorpoten dicht bij de lijn staan,…

Read More

Een poging tot identificatie van de zegelvoerders betreffende de zegelresten uit beerputten bij het Huis Brecht te Breda

Gepubliceerd in Engelbert van Nassau/Heemkundige Kring Breda (2005): 3-17 en Heraldisch Tijdschrift 12 (2006): 102-109. In 2003 verscheen van van de hand van M.H. Bartels en L.H. van der Hoeven een artikel over lakzegelresten, gevonden in een beerput in Tiel. Ook in het tijdschrift Westerheem worden af en toe berichten over vondsten van resten van…

Read More

Een gedigitaliseerde zegelbestand (sigilloscopie) of een gezamenlijk menselijk geheugen

Gepubliceerd in het Heraldisch Tijdschrift 10 (2005): 17-20. Recentelijk werd ik geconfronteerd met stukjes lakzegels, die archeologen uit de beer van beerputten hadden geëxtraheerd. Deze stukjes moeten afkomstig zijn van weggegooide gezegelde documenten. De jarenlange ‘bewaarcondities’, de drukverschillen die waarschijnlijk ontstonden, omdat de zegels niet plat op de reeds aanwezige resten terecht kwamen, en de…

Read More

De Jurade de Saint-Émilion 1199-1999, en het gebruikte zegel

Verschenen in Heraldicum Disputationes, jaargang 2012, nr 3. In 1999 werd door de Franse Post een post-zegel uitgegeven met het bijschrift Jurade de Saint-Émilion 1199-1999. Saint-Émilion ligt in het departement Gironde. Op internet is heel wat over deze Jurade te vinden.1 De websites stemmen echter niet met elkaar in overeen. Eén website vermeldt dat deze…

Read More